2018 – #Mindentegylapra! – szakmai innovációs pályázat

A Magyar Népművelők Egyesülete „Közművelődési szakmai innovációs pályázat”-ot ír ki a közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.

 • A pályázat célja:

  Olyan új, korunk kihívásaira reflektáló (és akár technológiáját is használó) – már megvalósult vagy tervezett –, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, amelyek  megmutatják a intézmények sokszínűségét, kreativitását és akár új hagyományok teremtésére való képességét.

  Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.

 • A pályázat benyújtásának módja:

  Egy pályázó maximum két pályázatot adhat be. A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai innovációs program:

  - nevét;
  - az innovációs program célját és várható eredményeit;
  - a szakmai innovációs program illeszkedését a közművelődési feladatellátás rendszerébe;
  - a célközönség pontos meghatározását;
  - a program megvalósításának tervét (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, időtartam stb.);
  - a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, szakmai anyagok stb.);
  - a szükséges személyi feltételeket;
  - a program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetést;
  - a szakmai innovációs program terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

  A pályázatban valamennyi felsorolt szempontot szükséges kifejteni!

   

  Pályázni kizárólag a www.kulturhazak.hu weboldal Pályázatok/ közművelődési szakmai innovációs pályázat menüpontból letölthető word dokumentum kitöltésével és honlapra való feltöltésével lehet.

  A pályázatok feltöltésének kezdete: 2018. január 1., határideje: 2018. február 4.

 • A pályázat értékelése:

  A benyújtott pályázatokat szakértőkből alakult bíráló bizottság értékeli.

 • A pályázat díjazása:

  A három legjobb pályázatot díjazzuk: az első helyezett 100.000 Ft, a második 75.000 Ft, míg a harmadik helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban részesül.