ÍGY ÚJÍTUNK MI közművelődési szakmai innovációs pályázat

A Magyar Népművelők Egyesülete „Közművelődési szakmai innovációs pályázat”-ot ír ki a közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.

 • A pályázat célja:

  Olyan újszerű – már megvalósult vagy tervezett –, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, amelyek a közművelődés hagyományteremtő és hagyományőrző szerepét erősítik. Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.

 • A pályázat benyújtásának módja:

  Egy pályázó maximum két pályázatot adhat be. A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai innovációs program:

  - nevét;
  - az innovációs program célját és várható eredményeit;
  - a szakmai innovációs program illeszkedését a közművelődési feladatellátás rendszerébe;
  - a célközönség pontos meghatározását;
  - a program megvalósításának tervét (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, időtartam stb.);
  - a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, szakmai anyagok stb.);
  - a szükséges személyi feltételeket;
  - a program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetést;
  - a szakmai innovációs program terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

  A pályázatban valamennyi felsorolt szempontot szükséges kifejteni!

 • A pályázat benyújtása

  Pályázni kizárólag a www.kulturhazak.hu weboldal Pályázatok/ közművelődési szakmai innovációs pályázat menüpontból letölthető word dokumentum kitöltésével és honlapra való feltöltésével lehet. A jelentkezis lapotletöltheti az alábbi “Adatlap letöltése” gombra kattintva.

  A pályázatok feltöltésének kezdete: 2017. január 9, határideje: 2017. február 12.


 • A pályázat értékelése:

  A benyújtott pályázatokat szakértőkből alakult bíráló bizottság értékeli.

 • A pályázat díjazása:

  A három legjobb pályázatot díjazzuk: az első helyezett 80.000 Ft, a második 50.000 Ft, míg a harmadik helyezett 30.000 Ft pénzjutalomban részesül.