KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT

A Magyar Népművelők Egyesülete „Közművelődési szakmai innovációs pályázatot ír ki” a közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.

 • A pályázat célja

  Olyan újszerű – már megvalósult vagy tervezett -, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, amelyek az élő zene közösségformáló szerepét erősítik, valamint bővítik az élő zenével – közönségként vagy alkotóként – való találkozás formáit. Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.

 • A pályázat benyújtásának módja

  Egy pályázó maximum két pályázatot adhat be.
  A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai innovációs program:

  - nevét;
  - az innovációs program célját és várható eredményeit;
  - a szakmai innovációs program illeszkedését a közművelődési feladatellátás rendszerébe;
  - a célközönség pontos meghatározását;
  - a program megvalósításának tervét (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, időtartam stb.);
  - a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, szakmai anyagok stb.);
  - a szükséges személyi feltételeket;
  - a program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetést;
  - a szakmai innovációs program terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

  A pályázatban valamennyi felsorolt szempontot szükséges kifejteni!

  A pályázatot feltöltheti a lap alján található űrlap segítségével!

 • A pályázat terjedelme

  Minimum 5 – maximum 15 oldal (1 oldal = maximum 3000 karakter szóközökkel).

 • A pályázat benyújtása

  elektronikusan „pdf” formátumba szerkesztve 2016. február 7-ig. feltöltve a weboldalon keresztül, e-mail címre, a pályázó nevének, e-mail címének és telefonszámának feltüntetésével.

 • A pályázat értékelése

  A benyújtott pályázatokat szakértőkből alakult bíráló bizottság értékeli.

 • A pályázat díjazása

  A három legjobb pályázatot pénzjutalomban (80, 45, 25 ezer forint) részesítjük.

A nyertes pályázat mintaprojektként történő megvalósítását a Magyar Népművelők Egyesülete anyagilag is támogatni kívánja!

A pályázat leadható az alábbi űrlap kitöltésével

Közművelődési szakmai innovációs pályázat - 2016

A közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.

Kérjük így adja meg: +36 30 123 4567

(biztonsági okokból szükséges)

Pályázati anyag csatolása...

Maximum fájlméret 50MB. (Engedélyezett formátumok: doc, docx, pdf és zip)

Please wait...